pijl

Over mij

... met hart en ziel

gabriellebos wandel 3

Wat ik doe, doe ik met Hart en Ziel.  Na mijn middelbare school heb ik gekozen voor rechten. Die keus heb ik gemaakt  na het lezen van de inleiding van Nederlands recht in kort bestek van Prof. mr. A. Komen, die begint met de vraag 'wat is recht' en de constatering dat die vraag meestal wordt overgeslagen. Ik heb met de mr. titel op zak gewerkt bij de Raad van State, bij twee gemeenten, een provincie en als Officier van Justitie bij het Openbaar Ministerie. De vraag 'wat is recht?' heeft me nooit losgelaten. Ik denk dat we die vraag vaker zouden moeten stellen, alsook de vraag: wat wil (iemand) bereiken en hoe kan het recht daarin een bijdrage leveren. Ik betrek daarbij ook graag de ideeën van Wouter Hart, verwoord in zijn boek 'verdraaide organisaties'. Met regels verander je de wereld niet, in ieder geval niet ten goede.

Trainer met hart en ziel

gabriellebos P1001048 Aangepast

In de functies waarin ik met mijn mr. titel was terecht gekomen bemerkte ik steeds indringender dat om iets voor elkaar te krijgen de manier waarop je dat aanpakt, de manier waarop je het gesprek aangaat, of hoe je iets opschrijft vaak het echte verschil maakt. Dat vormde de motivatie om aan de slag te gaan als trainer en coach persoonlijke effectiviteit. Bij KBenK werd ik 'trainer met hart en ziel', en later verdiepte ik met vele aanvullende opleidingen waaronder Oplossingsgericht werken, NOAM; Systemische jaaropleiding, Academy voor Psychodynamica. Omdat ik snel kan kijken en denken, en gevoel heb voor wat er speelt, ook als het niet wordt uitgesproken kon ik op heel uiteenlopende werkplekken als trainer een bijdrage leveren. Veel ervaring heb ik opgedaan in de kinderopvang en het basisonderwijs (via Parenticom), én ik gaf trainingen bij een Veiligheidsregio, bij grote chemische bedrijven (via Intense), en op nog veel meer plekken.

Coach en gesprekpartner

gabriellebos P1000536 Aangepast

Ik vind het fijn om met mensen in gesprek te zijn over wat hen wezenlijk bezig houdt. Dat heb ik op een feestje en dat doe ik graag in mijn werk. Even dichtbij mogen komen. Intens luisteren, vragen stellen en mogen zeggen wat het bij mij oproept. Daarbij zet ik alles in wat ik heb, inclusief mijn eigen ervaringen. Op dit moment volg ik een lees/gespreksgroep waarin de Romeinse filosoof Seneca centraal staat. Het gedachtegoed van de Stoïcijnen (waar hij toe behoord) komt dichtbij wat ik zelf in de afgelopen bij elkaar heb verzameld. Richt je op je eigen waarden en normen, en maak je niet afhankelijk van wat of wie dan ook. Niet van je werk, niet van je hypotheek, niet van je partner. Leef volgens de regels van de natuur en je zal genoeg hebben.

Musicus

gabriellebos P1001122 Aangepast

Op 11 september 2022 was het precies 50 jaar geleden dat ik mijn eerste vioolles had. Wat een feest om muziek te mogen maken. Inmiddels speel ik al meer dan 40 jaar altviool. Deventer JeugdOrkest, VU-orkest en Autunno zijn orkesten waar ik in meespeel(de). En ik heb twee fantastische strijkkwartet: het Marsman kwartet en het Confetti kwartet.  Onmogelijk om 50 jaar speelplezier hier weer te geven.

Werd onlangs geinterviewd omdat het VU-Orkest 60 jaar bestaat

‘Elke avond een waanzinnige symfonie spelen’ | Advalvas (vu.nl)

Systemisch kijken

gabriellebos P1001170 Aangepast

Op het moment dat ik ging werken als klachtenfunctionaris in de verstandelijk gehandicaptenzorg werd ik uitgenodigd ook een opleiding systemisch werken te volgen.

En dat deed ik.

Ik heb me verdiept in familie en organisatieopstellingen en het boek van Wiebe Veenbaas, Vonken van Verlangen kwam rechtstreeks mijn hart binnen.

Niemand staat alleen in het leven. We hebben allemaal een vader en een moeder, die zelf ook een vader en een moeder hebben. En dat systeem van herkomst heeft invloed op hoe jij in het leven staat. Je plek in het gezin, de geschiedenis die wordt meegedragen. Het zet een stempel waartoe je je mag verhouden.

Zo ben ik pas toen gaan kijken naar mijn eigen systeem van herkomst, de ‘gaten’ die er waren aan vaders en aan moederszijde, de emotionele afwezigheid die daarvan mogelijk het gevolg was, de invloed die dat heeft op hoe ik in het leven sta. Inzichtgevend en daarmee verrijkend. En het mooie is: het verhaal is daarmee niet af: je eigen antwoord bepaalt. Je hebt een keuze op het moment dat je het aankijkt.

Solution focused

gabriellebos P1000583 Aangepast

Al in de jaren ’90 kwam ik bij Multi-Dimens in contact met Louis Cauffman.

Zijn ideeën zijn belangrijk in mijn ontwikkeling.

Oplossingsgericht werken, het boek Simpel, van zijn hand heeft me veel gebracht, net als de vele dagen waarin hij later bij Intense, met ons heeft gewerkt. Ook van Gwenda Schlundt Bodien en Coert Visser (NOAM) heb ik veel geleerd.

Als jurist ben ik gevormd in het probleem denken. Als er zich iets voordoet zoekt de jurist uit hoe het probleem is ontstaan. En als een jurist iets wil ondernemen bedenkt hij wat er fout kan gaan en ‘dekt dat af’.

Wat een ommekeer om te werken vanuit de filosofie van het solution focused gedachtegoed.

In het oplossingsgericht werken ga je niet op zoek naar de oorzaak van het probleem. Je kijkt hoe  iemand  of een groep ergens last van heeft, niet meer, zeker niet minder, en dat is meestal voldoende om vooruit te kunnen. Namelijk als je weet hoe je er last van hebt, waar het in belemmert, wat het in de weg zit, open je je blik op hoe het zou zijn als het probleem is opgelost, is verdwenen.

De oplossing schuilt niet in de oorzaak, niet in het verleden, de oplossing bevindt zich – altijd-  in de toekomst, of in het nu. Wat een mooie manier van kijken. En bovendien is oplossingsgericht werken doordrengt van respect, respect voor degene die het probleem ervaart, respect voor zijn eigen kracht om de tot een oplossing te komen. (en daar kan hulp vragen bij horen).

Als je met mij een gesprek hebt zal ik je op een oplossingsgerichte wijze bevragen en adviseren.

 

Boek 

Communiceren met ouders op de basisschool

In 2015 verscheen Communiceren met ouders op de basisschool, zo bereik je meer!  Een coproductie met Aggy Langedijk. Ere wie ere toekomt: het boek is meer haar verdienste dan het mijne. In de jaren erna heb ik voor E-wise de e-learnings 'communiceren met ouders in het basisonderwijs, en in het voortgezet' onderwijs gemaakt.

Hieronder de link naar een deel van het boek 850555.pdf (swphost.com)

De mooiste feedback op de e-learning die ik kreeg luidt: 'wat een geweldige cursus. Hier heb ik echt iets aan! Niet alleen als leerkracht, maar ook als mens.

Kijk daar word ik nou heel blij van. Wie je bent, en hoe jij je als mens ontwikkelt heeft direct verband met hoe je je werk doet. Dat maakt dat ik het super vind om deze feedback te krijgen! Ik schrijf en train en coach altijd met een blik op de hele mens.

Klachtencommissies

 

Op dit moment ben ik voorzitter van een klachtencommissie van een Hogeschool en dan gaat het om de klachtencommissie Ongewenste omgangsvormen.

Eerder was ik voorzitter van de klachtencommissie van de J.P. van den Bent stichting, verstandelijk gehandicaptenzorg. Daar kwam ik in aanraking met het gedachtegoed van Wouter Hart 'verdraaide organisaties'. Enorm inspirerend. 

Titel 3

 

Hier de tekst.